Friday, 19 August 2011

                              K01,Kaftan Pelangi + manik                K02,Kaftan Pelangi
                              RM 165.00                                            RM 165.00    
                              Size: free size                                        Size: free size

                                                             K03 Kaftan Hitam + Sulam
                                                             RM 145.00
                                                             Size Free Size

                                                             K04, Kaftan Cleopatra
                                                             RM 145.00
                                                             Size: Free size


 


K05 Blouse Kaftan Manik                     K06 Blouse Kaftan Manik                   K07 Blouse Kaftan 
(purple)                                                   (pink)                                                      (Red)
RM 145.00                                             RM 145.00                                             RM 145.00
Size: Free Size                                       Size: Free Size                                         Size: Free Size

                                 K08 Kaftan Diamond(Purple)        K08 Kaftan Diamond(Jinger)
                                 RM 195.00                                      RM 195.00
                                 Size: Free Size                                 Size: Free Size
  
                                                          K09,Blouse Baby Doll
                                                          RM 75.00
                                                          Size: Free Size

                                                               K10 Kaftan Manik(Oren)
                                                               RM 145.00
                                                               Size: Free Size

                                                              K11  Kaftan Manik (Pink) 
                                                              RM 145.00
                                                              Size Free Size

                                                            K12 Kaftan Hijau Manik
                                                            RM 145.00
                                                            SIze: Free Size

                                               K013 Kaftan Pink
                                               RM 145.00
                                               Size: Free Size

                                                             K14 Jubah Hitam
                                                             RM 120.00
                                                             Size:Free Size2 comments: